Contributie

De contributie voor 2018-2019 is als volgt:

Regiocompetitie: €285
Jeugd 12+: €225
Jeugd <12: €175
Recreanten volley basic (1x p/w): €195
Recreanten volley lovers (2x p/w): €285
Zomer zaalvolley indoor: €30

Banknr NL54INGB0001305056, t.n.v. Penningmeester vv Hou Stand, Rotterdam

voor vragen over contributie

Regels
Huishoudelijk reglement
Gedragsregels
Regels voor opzeggen


Tenue


Leden dienen via de vereniging een tenue (shirt en broek) aan te schaffen (prijs € 60).

INSCHRIJVING

Soort lid
Gegevens
Bevestiging

Kies welk lidmaatschap je wilt (1 keuze mogelijk).


Voor uitleg kun je contact opnemen met de secretaris.
Contributie

De contributie voor 2018-2019 is als volgt:

Regiocompetitie: €285
Jeugd 12+: €225
Jeugd <12: €175
Recreanten volley basic (1x p/w): €195
Recreanten volley lovers (2x p/w): €285
Zomer zaalvolley indoor: €30

Banknr NL54INGB0001305056, t.n.v. Penningmeester vv Hou Stand, Rotterdam

voor vragen over contributie

Regels
Huishoudelijk reglement
Gedragsregels
Regels voor opzeggen


Tenue


Leden dienen via de vereniging een tenue (shirt en broek) aan te schaffen (prijs € 60).