Contributie

De contributie voor 2018-2019 is als volgt:

Regiocompetitie: €285
Jeugd 12+: €225
Jeugd <12: €175
Recreanten volley basic (1x p/w): €195
Recreanten volley lovers (2x p/w): €285
Zomer zaalvolley indoor: €30

Banknr NL54INGB0001305056, t.n.v. Penningmeester vv Hou Stand, Rotterdam

voor vragen over contributie

Regels
Huishoudelijk reglement
Gedragsregels
Regels voor opzeggen


Tenue


Leden dienen via de vereniging een tenue (shirt en broek) aan te schaffen (prijs € 60).

LIDMAATSCHAP BEËINDIGEN

Ik wil mijn lidmaatschap van Hou Stand beëindigen (of van mijn kind).

Het lidmaatschap eindigt direct, je hoeft geen contributie te betalen, maar betaalt evt. nog wel administratiekosten.

Vul dit formulier in en klik op Verzenden.
Naam:
Emailadres:
Controleer aub je emailadres, deze is nodig voor de bevestiging.
Let op: yahoo.com emailadressen werken niet!
Reden van opzeggen: