skip to Main Content
info@houstand.nl
Algemene Ledenvergadering 2 Oktober

Algemene ledenvergadering 2 oktober

Op zondag 2 oktober van 14.00 tot 18.00 uur vindt in Sportcentrum West de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Hou Stand plaats. De eerdere geplande ALV’s konden door diverse redenen niet doorgaan, maar nu is het dus echt tijd om weer met alle leden het (financieel) beleid voor het komende seizoen te bespreken en bepalen.

Alle leden hebben afgelopen week een uitnodiging gehad met agenda en stukken. Heb je de mail gemist? Mail naar secretaris@houstand.nl. Laat ook alvast even weten of je komt, door te mailen naar secretaris@houstand.nl.

In English:

On Sunday 2 October from 2 pm to 6 pm, the General Members’ Meeting (GM) of Hou Stand will take place in Sportcentrum West. The previously planned GMMs could not take place for various reasons, but now it is really time to discuss and determine the (financial) policy for the coming season with all members.

All members received an invitation last week with agenda and documents. Did you miss the email? Mail to secretaris@houstand.nl. And please let us know if you are coming by sending an email to secretaris@houstand.nl.