skip to Main Content
info@houstand.nl
Corona Protocol

Corona protocol

De corona-commissie en het bestuur zijn druk bezig geweest met het schrijven van een zo volledig mogelijk protocol. Dit protocol is terug te vinden via deze link

Belangrijke punten uit het protocol voor sporters zijn onder andere:
Kom niet naar een training of wedstrijd wanneer je verkoudheidsklachten of andere klachten gerelateerd aan COVID-19 hebt. Blijf thuis en laat je testen!
Je kunt de sportaccommodatie 10 minuten voor aanvang van je training betreden, dit omdat er anders te veel mensen in het pand zijn.
Kleed zo veel mogelijk thuis om en ga thuis naar het toilet. Als dit echt niet mogelijk is; lees in het protocol hoe dit geregeld is.
Wacht voor aanvang van je training of wedstrijd op de tribune het dichtst bij het veld waarop je gaat spelen.
Houdt voor de training, tijdens de warming-up en na de training 1,5 meter afstand als je ouder bent dan 12 jaar.
Toeschouwers zijn niet welkom, gezien het grote aantal sporters dat zich al in de ruimte bevindt.
Volg de routering en aanwijzingen van het personeel van Sport Centrum West ten alle tijden op.

Voor trainers is het belangrijk dat zij goed doorlezen wat hun verantwoordelijkheden zijn en de checklist zoals in bijlage 1 paraat hebben en uitvoeren.

Zorg echt dat je het gehele protocol goed door leest. Alleen als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we op een veilige en verantwoorde manier sporten.

Sportieve groet en tot volgende week!

Corona commissie.

_______________________________________________________________________________________

The corona-comity and board have been very busy writing a protocol as complete as possible. This protocol can be found though the this link.

Important points from the protocol for sporters are:
Don’t come to a training or match when having a cold or other symptoms related to COVID-19. Stay home and get tested!
 You can enter the sportsaccomodations 10 minutes previous to the start of your training.
Change your clothes at home and use the toilet at home. If for some reason this is really not possible; read the rules in the protocol.
Previous to your training or match you have to wait at the tribune closest to the court you are going to play in.
Keep previous to your training, during the warming up and after the training 1.5 meters distance if you’re over 12 years old.
Spectators are not allowed, this because there are already a lot of people sporting in the room.
Follow the routing and  instructions of the personnel at Sport Centrum West at all times.

For trainers it is extra important to read the section about there responsibilities. In addition to that: make sure you have appendix 1 on you and do all the tasks on this list.

It is really important that every member, parent and volunteer reads the whole protocol. Only if we all apply to the rules, we can sport in a safe an sound way

See you all next week!

Corona Commissie.