skip to Main Content
info@houstand.nl

Corona Update 15-11-21

Met ingang van dinsdag 16-11-2021 is het verplicht bij Hou Stand je QR code (papier of digitaal) te laten zien bij het binnengaan van de sporthal. Zonder QR-code of bij een rood kruis na het scannen wordt je niet toegelaten. Ook moet je een geldig ID bewijs kunnen laten zien. De QR-code en ID zal worden gecheckt bij iedereen vanaf 18 jaar. Het maakt niet uit of je lid bent van Hou Stand, of een ouder/verzorger van een jeugdlid. Tevens geldt dat publiek (dus ook ouders) niet meer is toegestaan. Er geldt een uitzondering voor zg. noodzakelijke rijouders van uitspelende teams. Deze ouders mogen zonder QR-code naar binnen, en op de tribune plaatsnemen, met inachtneming van 1,5 meter onderlinge afstand.

Door deze regeling kan het voorkomen dat teams last minute moeten afzeggen.
Houd de website in de gaten voor verdere updates en veranderingen rond deze regeling.

=================================================================

From Tuesday 16-11-2021 it is mandatory to show your QR code (paper or digital) at Hou Stand when entering the sports hall. You will not be admitted without a QR code or with a red cross after scanning. You must also be able to show a valid ID. The QR code and ID will be checked on everyone aged 18 and over. It does not matter whether you are a member of Hou Stand, or a parent/guardian of a youth member. Public (including parents) is no longer allowed. There is an exception for so-called necessary driving parents of playing teams. These parents are allowed to enter without a QR code, and take a seat in the stands, taking into account 1,5 meters away from each other.

Due to this arrangement, teams may have to cancel last minute.
Keep an eye on the website for further updates and changes to this arrangement.