skip to Main Content
info@houstand.nl

Corona Update 28-11-21

Naar aanleiding van de Corona persconferentie van 26-11 j.l. zijn alle trainingen voor alle leden in ieder geval de komende 3 weken komen te vervallen. Dat gaat om trainingen op dinsdagavonden, donderdagavonden en vrijdagavonden. Verder geldt dat alle wedstrijden tot en met einde van dit jaar voor de recreanten NIET zullen doorgaan. Voor de regulieren geldt dat voor een aantal wedstrijden. Meer duidelijkheid hierover kunnen we waarschijnlijk pas komende dinsdagavond geven.