skip to Main Content
info@houstand.nl

Corona Update 6-11-21

Met ingang van zaterdag 06-11-2021 is het verplicht je QR code (papier of digitaal) te laten zien bij het binnengaan van de sporthal. Zonder QR-code of bij een rood kruis na het scannen wordt je niet toegelaten. Ook moet je een geldig ID bewijs kunnen laten zien. De QR-code en ID zal worden gecheckt bij iedereen vanaf 18 jaar. Het maakt niet uit of je lid of geen lid bent van Hou Stand, publiek, coach of een ouder/verzorger van een jeugdlid.

Door deze regeling kan het voorkomen dat teams last minute moeten afzeggen. We hopen iedereen op tijd te kunnen informeren, maar vragen om jullie begrip mocht dit niet gelukt zijn.

Houd de website in de gaten voor verdere updates en veranderingen rond deze regeling.

============================================================================

From Saturday 06-11-2021 it is mandatory to show your QR code (paper or digital) when entering the sports hall. You will not be admitted without a QR code or with a red cross after scanning. You must also be able to show a valid ID. The QR code and ID will be checked on everyone aged 18 and over. It does not matter whether you are a member or not a member of Hou Stand, audience, coach or a parent/guardian of a youth member.

Due to this arrangement, it may happen that teams have to cancel last minute. We hope to be able to inform everyone in time, but ask for your understanding if this did not work out.

Please keep an eye on the website for further updates and changes.