skip to Main Content
info@houstand.nl
Nieuws Uit De ALV: Nieuw Bestuur,  Contributieverhoging En Nieuwe Statuten

Nieuws uit de ALV: nieuw bestuur, contributieverhoging en nieuwe statuten

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van zaterdag 29 juni in Sportcentrum West is Vincent Roovers gekozen als nieuwe voorzitter van Hou Stand. Job Rood is gekozen als penningmeester en Boris Duijff is gekozen als Algemeen Bestuurslid Vrijwilligers.

Wij bedanken Robin Crepin die 4 jaar voorzitter is geweest en Ewout van Linge die als invaller een jaar penningmeester is geweest.


In de begroting van het komende seizoen is een contributieverhoging van €10 per lid voorgesteld en na stemming aangenomen. Dit heeft te maken met stijgende zaalhuur en verhoging van de Nevobo Bondscontributie.

De nieuwe statuten zijn opnieuw in stemming gebracht en aangenomen. De nieuwe statuten worden nu aangeboden aan de notaris. Na het passeren van de akte en registratie bij de Kamer van Koophandel zullen de nieuwe statuten formeel van kracht zijn.